Het heeft even geduurd - dat lag aan de redactie, niet aan Theo - maar er zijn weer analyses van Theo Berends beschikbaar. Bekijk zijn analyses in de applet van Turbo Dambase van Damvereniging VBI 2 - TDV (achtste ronde NC) en DC Dordrecht - Damvereniging VBI 2 (negende ronde NC)
.
Ga naar analyses