Martijn van IJzendoorn

ijzendoornmartijnvan.jpgMartijn van IJzendoorn

Evenals Jannes weet Martijn als welp
door te dringen tot deze finale. Hij
wordt pupillenkampioen van
West-Holland en in Tilburg plaats hij
zich door als derde te eindigen. Bij
de welpen was hij vorig jaar zeer
succesvol. Hij mengt zich in de strijd
om de nationale titel en wordt uitein
delijk derde. Bij het sneldammen
wordt hij tweede. Op het EK is Mar
tijn in vorm en behaalt een mooie
achtste plek.