Rutger Oskam

oskamrutger.jpgRutger Oskam

In zijn tweede jaar als pupil behaalt
Rutger de eindstrijd. Daarmee levert
Utrecht dit jaar twee deelnemers
aan de finale. In het provinciale kam
pioenschap wordt Rutger tweede
achter Joris Ketelaars. Ook in de
halve finalegroep Bunschoten eindigt
hij op een geweldige tweede plaats.
Bij de welpen is 2005 een goed jaar
voor Rutger. Hij wordt derde van
Nederland en op het EK eindigt hij
verdienstelijk in de middenmoot.