Thijs Wisse

Thijs Wisse

(foto op verzoek verwijderd)
Ook Thijs weet zich in zijn laatste
pupillenjaar te plaatsen voor de fina
le. Vorig jaar wordt hij in de halve
finale nog veertiende. In het Zeeuws
kampioenschap eindigt hij dit jaar als
tweede. Daarmee lijkt hij uitgescha
keld voor de eindstrijd. De keuze
plaats die hem vervolgens wordt toe
gewezen maakt hij volledig waar. In
Tilburg legt hij beslag op een prach-
tige ongedeelde tweede plaats.