Vrienden van Damvereniging VBI

grootbord.gifDe damvereniging wil zowel in Huissen als in de gemeente Lingewaard op de voorgrond treden. Dat kost geld en energie. Succes gedurende een lange reeks van jaren is alleen mogelijk met een sterke achterban. In de eerste plaats wordt het succes gedragen door de eigen leden, maar ook door belangstellenden uit de gemeenschap.
Om haar ambitieuze doelstellingen te realiseren heeft Damvereniging VBI de club ‘Vrienden van Damvereniging VBI’ opgericht. Het is de bedoeling de damvereniging breder onder de aandacht te brengen en om een steviger financiële basis te bereiken, want ambitie kost geld. Dat kan niet alleen uit contributies en subsidies worden opgebracht.
Van particulieren wordt voor het lidmaatschap van de ‘Vrienden van Damvereniging VBI’ een bijdrage gevraagd van 50 of 100 euro en van bedrijven 100 of 250 of meer euro. Ook andere bedragen zijn welkom. De namen van alle leden worden aangebracht op een representatief informatiepaneel dat in het clublokaal geplaatst is. Bedrijven kunnen hun naam laten voorzien van een aanduiding van de bedrijfsactiviteit of van hun logo. De namen van de Vrienden worden gepubliceerd op de site van de vereniging. Bedrijven die jaarlijks 250 euro of meer bijdragen, krijgen het recht op het plaatsen van een groter reclamebord dat bij alle activiteiten van de vereniging wordt tentoongesteld.

De bijdragen die de ‘Vrienden van damvereniging VBI’ bijeenbrengen, worden onder meer besteed aan:
–         de jeugdopleiding
–         ondersteuning van het eerste team
–         bijzondere activiteiten, zoals het organiseren van het kampioenschap van Nederland
–         het verzorgen van historische uitgaven.

Hebt u interesse in het lidmaatschap van de ‘Vrienden van Damvereniging VBI’ dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van Damvereniging VBI:
Joop Hendriksen
Stadswal Noord 34
6851 VG  HUISSEN
(026) 327 59 79
[email protected]