Damcollege Oost-Betuwe

Basisopleiding
Leerlingen die de damlessen van Damvereniging VBI volgen, krijgen een opleiding waarin ze drie diploma’s kunnen halen: het Van der Wal-diploma en de Wiersma-diploma’s wit en zwart. Daarmee is de basisopleiding afgerond. Hoe gaat het daarna verder?

 

Vervolg
De mogelijkheid bestaat om de jeugdleden volledig te laten meedoen aan de competitie van de senioren. Bij veel verenigingen gebeurt dat. Vaak is dat echter het moment wa

damcollege.gif

arop de jeugdleden afhaken, niet alleen wegens praktische problemen als de lange tijdsduur van partijen, maar ook omdat de overgang naar de seniorencompetitie vaak samenvalt met het tijdstip waarop ze van de basisschool overgaan naar het vervolgonderwijs.

Het is nodig dat de leerlingen na het behalen van het diploma Wiersma-zwart een ‘opleiding op maat’ krijgen aangeboden. Daarin kan worden voorzien door het ‘Damcollege Oost-Betuwe’.

Damcollege Oost-Betuwe

De missie van het Damcollege Oost-Betuwe is om het dammen in de Betuwe naar een hoger niveau te tillen door het verzorgen van lessen aan jeugdige spelers die al kunnen spelen, maar zich willen verbeteren. De trainingsbijeenkomsten zijn erop gericht om het spelniveau van de leerlingen systematisch te ontwikkelen en om de leerlingen een goede aansluiting te geven bij het spelen van wedstrijden voor provinciale en landelijke teams.

Op initiatief van Damvereniging VBI is er in 2006 samenwerking gezocht met een aantal damclubs uit de regio,zoals DC Lent, maar ook andere verenigingen als Dammers Uit Oost uit Vorden/Doetinchem. Op 4 januari 2006 werd de eerste bijeenkomst van het Damcollege Oost-Betuwe in Huissen gerealiseerd. Het Damcollege wordt gesteund door de KNDB, de provinciale dambond, de betrokken verenigingen en een aantal sponsoren.

Het Damcollege hoopt zich steeds meer te manifesteren tot een regionaal trainingscentrum, naast de damscholen in Wageningen, Lunteren en Culemborg. De laatste jaren heeft het Damcollege deelnemers mogen verwelkomen uit Oost-Betuwse steden Arnhem, Bemmel, Gendt, Elden, Lent en Nijmegen. Sinds het seizoen 2010-2011 neemt eveneens een delegatie uit de Achterhoek (Doetinchem en Barchem) deel aan de trainingsbijeenkomsten.

Programma
Jaarlijks vinden er zestien trainingsbijeenkomsten plaats in ’t Koelhuis in Huissen. De bijeenkomsten worden normaliter georganiseerd op de eerste en laatste maandag van de maand in de periode september-juni. Elke bijeenkomst duurt van 19.00 tot en met 21.30 uur met een pauze. Deze bijeenkomsten worden afwisselend geleid door de gediplomeerde trainers Alex Mathijssen (bondstrainer pupillen en aspiranten) en Rik Keurentjes (bondscoach KNDB jeugd).
Kijk voor het actuele programma in de jeugdagenda van Damvereniging VBI.

Lesstof
De belangrijkste werk- en trainingsvorm in de bijeenkomsten van het Damcollege is het werken op eigen niveau in de KNDB-opleidingsmappen en -boeken. Deze mappen worden door de provinciale bond GDB kosteloos aan de deelnemers verstrekt. Daarnaast hebben de trainers beschikking over eigen trainingsmateriaal dat zij per niveau gericht behandelen.

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met de volgende opleidingsmappen en –boeken:
* Opleiding tot de Sijbrands-diploma’s wit en zwart
* Werkboek bij het Sijbrands-diploma
* Opleiding tot de Roozenburg-diploma’s wit en zwart
* Werkboek bij het Roozenburg-diploma
* Opleiding tot de Springer-diploma’s wit en zwart
* Werkboek bij het Springer-diplomaOpleiding tot de Hoogland-diploma’s wit en zwart

De bij de respectievelijke opleiding behorende diploma’s kunnen worden behaald bij het afleggen van de jaarlijkse examens. Deze examens worden tweemaal per jaar georganiseerd door het bestuur van het Damcollege.

Individueel begeleidingstraject
Naast de groepsbijeenkomsten van het Damcollege Oost-Betuwe  worden er ook extra (individuele) trainingen verzorgd voor talentvolle en gemotiveerde trainingsdeelnemers. Die individuele trajecten worden besproken met de betrokken trainers, de ouders en de mogelijke individuele trainer. Als individuele trainers worden spelers van het eerste of tweede team van Damvereniging VBI gevraagd, of anderen die daarvoor in aanmerking komen. Geïnteresseerde jeugdspelers en hun ouders kunnen zich ook zelf melden bij Paul Visser.