Jeugdbeleid

leenmetdemeiden.gifDamvereniging VBI  heeft de plannen voor de nabije toekomst vastgelegd in het ‘Beleidsplan 2010-2015’.
De hoofdpunten van het beleid zijn als volgt samen te vatten: 1. Damvereniging VBI wil zich handhaven als topclub en 2. de jeugdafdeling en vooral de opleiding staat centraal.
Punt 1 houdt in dat het eerste team zich moet kunnen mengen in de strijd om de ereplaatsen in het teamkampioenschap van Nederland. Als een van de doelstellingen van het jeugdbeleid wordt aangegeven dat het derde team vooral bedoeld is voor jeugdspelers die kunnen doorgroeien naar een hoger niveau.

In het beleidsplan staat onder meer het volgende:
‘Het jeugdbeleid neemt in de komende jaren (opnieuw) een centrale plaats in. Het jeugdbeleid is erop gericht te zorgen voor een aansprekende jeugdafdeling waarin volop plaats is om een mogelijk aanwezig damtalent te ontwikkelen in een prettige omgeving. (…) De eerste opvang in de vereniging is van groot belang. De jeugdtrainers en -begeleiders dienen te zorgen voor optimale omstandigheden. (…)
Lichte lessen en veel (begeleid) spelen nemen een centrale plaats in. Daarnaast is er aandacht voor ludieke activiteiten waarbij ook de ouders betrokken worden. Er wordt opgeleid voor het eerste diploma. Vooral bij de vervolgdiploma’s dient gebruik gemaakt te worden van geschoolde damtrainers. (…)
Naast alle lessen, wedstrijden en diploma’s mag niet vergeten worden dat de jeugd vooral in een aangename omgeving moet kunnen dammen. Er dient daarom veel aandacht besteed te worden aan sfeerverhogende activiteiten. (…)
Om de kwaliteit, maar ook de kwantiteit te waarborgen wordt de komende jaren samenwerking gezocht met damverenigingen uit de Oost-Betuwe.’
Het jeugdbeleid heeft resultaten gehad. De laatste jaren heeft Damvereniging VBI een jeugdafdeling metzo’n veertig jeugdleden.