Huisregels jeugd

Huisregels voor de jeugddammers en informatie voor de ouders

  1. De clubavond voor jeugddammers wordt gehouden op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in ’t Koelhuis in Huissen. Dan wordt damles gegeven en een competitie om het jeugdkampioenschap gespeeld.
  2. We beginnen om 19.00 uur en verwachten dat iedereen dan aanwezig is.
  3. Vanaf 20.00 uur is de verantwoordelijkheid weer voor de ouders.
  4. De jeugdspelers mogen alleen in het speellokaal zijn (uitgezonderd bij het naar de wc gaan). Het is niet toegestaan om buiten te gaan spelen of door het gebouw te rennen. De jeugdleiders dragen de verantwoordelijkheid en kunnen die niet waarmaken als de kinderen niet onder hun toezicht zijn.
  5. Wie herrie maakt of anderen hindert, krijgt een waarschuwing of eventueel aftrek van punten. Ook is het niet toegestaan om op de clubavond tikkertje te doen of te gaan stoeien. Dat leidt vaak tot onnodige ergernis of ruzie. Als iemand zich herhaaldelijk niet goed gedraagt, wordt overlegd met de ouders. Daarna kan verdere toegang tot de damlessen geweigerd worden.
  6. Wie klaar is met spelen, zet zijn schijven weer op het bord. Als er verder niet meer gespeeld wordt, doet ieder de schijven in het doosje.
  7. Als een jeugdlid verhinderd is, stellen we het op prijs wanneer hij/zij tevoren de trainer inlicht.
  8. Wanneer een jeugdlid tweemaal achter elkaar zonder af te melden wegblijft, zal de trainer contact opnemen met de ouders.
  9. Alle leerlingen die de cursus van tien lessen volgen, worden opgegeven als lid van de KNDB, ook als ze naderhand geen lid van de club blijven. Dat heeft geen financiële consequenties. Het geeft wel enkele voordelen: zij krijgen het blad van de dambond gratis toegestuurd en ze zijn (aanvullend) verzekerd voor alle damactiviteiten.

10. Gang van zaken

ellestraatman.gifEr worden tien gratis lessen gegeven aan de kinderen die zich daarvoor hebben opgegeven.
Daarna wordt er een schriftelijk examen afgenomen. Het is leuk als de ouders daarbij aanwezig kunnen zijn. Dan worden de diploma’s en de prijzen van de competitie uitgereikt. Ook wordt de pers (huis- aan huisbladen) geïnformeerd.
Overigens zijn de ouders altijd welkom op de clubavond. Wie zijn kind moet halen en brengen hoeft niet tussentijds naar huis te gaan.
Na de tien lessen wordt een koppelwedstrijd gehouden. Teams bestaande uit een kind en een familielid (dat geen lid van een damclub mag zijn geweest) spelen tegen elkaar om de familieprijs.
We hopen natuurlijk dat de kinderen dan inmiddels zoveel van het damspel zijn gaan genieten, dat ze zich opgeven als lid van de club. Dan kunnen ze ook meespelen met persoonlijke wedstrijden voor pupillen of welpen.