Damvereniging VBI huldigt jubilarissen

door Joop Hendriksen

Tijdens de ledenvergadering van Damvereniging VBI werden twee jubilerende leden van de vereniging gehuldigd. Jan Bouwmeister is 60 jaar lid van de damvereniging en de KNDB. Hij mocht de  KNDB oorkonde in ontvangst nemen. Tevens dankte voorzitter Joop Hendriksen hem voor het feit dat hij namens de damvereniging 33 jaar deel heeft uitgemaakt van het bestuur van de Stichting ’t Koelhuis.

Jan heeft na zoveel jaren trouwe dienst besloten dit bestuurslidmaatschap te beëindigen. In het Koelhuisbestuur wordt hij opgevolgd door Jo ten Westeneind.

Henny van Aalten is 40 jaar lid van de Huissense damvereniging en de KNDB. In zijn jonge jaren was Henny geruime tijd een belangrijke steunpilaar van het eerste team en hij vierde enkele malen het nationaal kampioenschap van zijn team mee. Hij mocht de KNDB-speld voor zijn jubileum in ontvangst nemen.

Uiteraard was er voor beide jubilarissen een bloemetje.