Hoofdprogramma

Dinsdag 1 mei

12.00 uur – 12.45 uur
Aankomst van de spelers en ouders. Gelegenheid tot kennismaken met de gastgezinnen.
12.45 uur – 13.15 uur
Praktische zaken voor spelers en ouders. Uitreiken speelschema’s, informatie over nevenactiviteiten, spel- en wedstrijdreglement, gedragsregels.
13.15 uur – 13.45 uur
Opening door Leen de Rooij, namens Damvereniging VBI, in de demonstratiezaal (rechts van de ingang).
Voorstellen van de spelers, voor en na de sprekers.
13.45 uur
Welkom door burgemeester Harry de Vries van de gemeente Lingewaard.
13.50 uur
Eerste zet door de burgemeester in de speelzaal.
14.00 uur
Aanvang eerste ronde.

Woensdag 2 mei

10.00 uur
Tweede ronde.
14.00 uur
Derde ronde.

Donderdag 3 mei

10.00 uur
Vierde ronde.
14.00 uur
Vijfde ronde.

Vrijdag 4 mei

10.00 uur
Zesde ronde.
14.00 uur
Zevende ronde.

Zaterdag 5 mei

10.00 uur
Achtste ronde.
11.00 uur – 13.00 uur
 Demonstraties door Johan Krajenbrink en Alex Mathijsen.
13.00 uur
Aankomst gasten.
13.30 uur
Prijsuitreiking, huldiging en sluiting. Sluiting door Haitze Meurs, voorzitter van de KNDB.
± 14.10 uur
Afsluiting met een drankje in de speelzaal.