In Memoriam Piet Levels

pietlevels.gifOp 25 april 2008 is Piet Levels overleden. Piet werd in 1949 op vijftienjarige leeftijd lid van Damvereniging Huissen. Als snel wist hij zich te bekwamen in het spel. Maar het duurde ook niet lang of Piet ontwikkelde zich op een groot aantal terreinen binnen de organisatie van de damsport .

In hem verliezen wij een man die zich tientallen jaren onbaatzuchtig heeft ingezet voor het belang van de damsport en voor onze vereniging in het bijzonder. Piet was bestuurder van de vereniging en van de KNDB. Hij breidde zijn activiteiten ook buiten Huissen uit. In het bijzonder in Lent was hij een aantal jaren actief. Hij genoot ook bekendheid als organisator van evenementen, zoals de Suikerdamtoernooien in Amsterdam, de Volmac toernooien in Utrecht en ook een aantal Heijtings Damtoernooien en nationale kampioenschappen in Huissen.
Piet was als speler van het eerste team twee keer nationaal kampioen. Hij was docent opleidingen van de KNDB en jeugdtrainer. Mede in dat verband publiceerde hij een achttal damboeken, waarbij hij onder meer samenwerkte met Theo Berends en Jos Stokkel.
Piet was ook een aantal jaren hoofdredacteur van Het Damspel. Hij zag als een van de eersten dat in de toekomst het professioneel dammen zijn intrede zou doen en haalde al in 1962 Baba Sy naar Huissen. Ook was hij zelf sponsor van de vereniging. Zijn laatste boekwerk ‘Symfonie van Damfragmenten’ publiceerde hij in 2004 bij het zeventigjarig jubileum van onze vereniging. Het boek bracht de historie van onze vereniging in beeld.
Vanwege zijn enorme inzet voor de damsport werd Piet benoemd tot Lid van Verdienste van de KNDB. In 2006 werd hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Wij wisten dat Piet al geruime tijd leed aan een ongeneeslijke ziekte. Niettemin was zijn overlijden een schok voor ons. Het heeft ons diep getroffen en wij zullen hem blijven herinneren als een van de pioniers van het dammen in Huissen.

Joop Hendriksen
voorzitter damvereniging VBI