Lotte Aleven

alevenlotte.jpgLotte Aleven

Lotte is één van de drie meisjes die
in de finale speelt. Ook vorig jaar
was zij van de partij en werd elfde.
In het kampioenschap van Gelderland
wordt ze dit jaar tweede. Evenals
vorig jaar eindigt ze in de halve fina
legroep Tilburg op de vierde plek. Bij
de meisjes heeft Lotte al vele aan
sprekende prestaties geleverd. Ze
verovert in 2005 bij de welpen de
nationale titel en pakt op het EK de
bronzen medaille. In 2006 wordt ze
als eerstejaars kampioen bij de pupil
len en eindigt op het EK op een tien
de plaats.