Wedstrijdbepalingen

1.
Het wedstrijdreglement van de KNDB is van toepassing, voor zover hierna niet anders bepaald.
2.
De klok van de witspeler wordt op het aanvangsuur door de arbiter in werking gesteld. Er wordt gespeeld volgens het Fischer-systeem: zestig minuten plus dertig seconden per zet per speler per partij.
3.
Noteren is verplicht.
4.
De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. Er worden acht ronden gespeeld.
5.
De eindstand wordt bepaald volgens de regels van het Zwitsers systeem:
a. het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b. het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de tegenstanders);
c. het hoogste aantal SB-punten.
d. Indien dan nog geen beslissing is verkregen, wordt er een barrage gespeeld van vijf minuten plus vijf seconden per zet per speler per partij, wanneer het meer dan twee personen betreft. Indien het twee personen betreft of indien na een barrage nog twee personen gelijk geëindigd zijn, wordt een beslissing verkregen volgens het ‘sudden-death’ principe en alleen wanneer er rechten aan zijn verbonden.
6.
Aan de plaatsing in de eindstand zijn de volgende rechten verbonden voor plaatsing voor het EK (waarschijnlijk in de eerste week van augustus): de nummers 1 en 2 mogen inschrijven. Een derde plaats wordt aangewezen door de CT. Alleen de nummers 1 en 2 gaan op kosten van de KNDB.
7.
Tijdens de ronden mag door de spelers onderling of met anderen, anders dan de arbiter of de wedstrijdleiding, niet worden gesproken.
8.
De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te luid gesproken. De wedstrijdtafels staan op tenminste twee meter van het publiek.
9.
De algehele wedstrijdleiding berust bij de Jeugdcoördinator KNDB.
10.
De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.
11.
Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 59 van het spel en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.