Wereldrecordpoging simultaandammen gaat door!

Op dinsdagavond 5 oktober heeft de jubileumcommissie van Twente’s Eerste unaniem besloten dat de wereldrecordpoging simultaandammen op 6 november door zal gaan. Jos Stokkel zal zich de komende maand gaan opmaken om, in het ROC Twente te Hengelo, tegen circa 275 tegenstanders een score van minimaal 80% te behalen. Als voorbereiding op dit evenement zal Stokkel op zondag 10 oktober een kloksimultaan spelen in Huissen, terwijl op vrijdag 22 oktober een kloksimultaan in Borne op het programma staat.
Website wereldrecordpoging simultaandammen Jos Stokkel
Morgen zal de website van dit evenement in de lucht gaan met onder meer de deelnemerslijst. Op dit moment zijn 84 deelnemers bij de organisatie bij naam bekend (hoofdzakelijk clubdammers), maar blijkt uit de inventarisatie bij clubs dat we op dit moment op ruim 160 aanmeldingen zitten. Inclusief reserves zullen we echter tenminste 275 deelnemers nodig hebben. Wij vragen dus alle clubdammers, huisdammers en andere personen die het dammen en dit initiatief een warm hart toedragen, 6 november in de agenda te noteren en zich aan te melden op de website!

Uiteraard kunt u dit evenement ook nog sponsoren voor het goede doel: Hersenstichting Nederland. De netto opbrengst van dit evenement komt geheel ten goede aan de Hersenstichting. In het kader van dit bijzondere doel zullen, om het de deelnemers en toeschouwers tijdens de wereldrecordpoging naar de zin te maken, tal van nevenactiviteiten worden georganiseerd met het thema mindgames. Als organisatie begrijpen we dat we van niemand kunnen verwachten dat deze de gehele simultaan achter het bord blijft zitten.

Zo zullen de grote Nederlandse damtalenten Roel Boomstra, Pim Meurs en Pieter Steijlen een unieke demonstratie blinddammen verzorgen. Tevens hoopt de organisatie dat veelvoudig wereldkampioen Harm Wiersma enkele lezingen zal verzorgen, terwijl stand-up comedian Lambert-Jan Koops op geheel eigen wijze de voortgang van de simultaan zal verslaan. Daarnaast zullen in samenwerking met de Hersenstichting en een aantal verenigingen verschillende games-hoeken worden ingericht. De Hersenstichting zal bovendien zelf met een stand aanwezig zijn bij het evenement en een quiz verzorgen.

Jos Stokkel zal zijn wereldrecordpoging spelen op jubileumdamborden, die speciaal voor deze gelegenheid worden geproduceerd. De deelnemers mogen het bord na afloop als aandenken meenemen naar huis. Daarnaast zullen normaliter alle deelnemende jeugdspelers een bekend zelfgeschreven damboek van de simultaangever ontvangen. Uiteraard zullen daarnaast voor alle deelnemers prijzen te winnen zijn. Deelnemers uit leeftijdscategorieën tot en met 25 jaar maken kans op een vijftal aangeboden mobiele telefoons en de absolute hoofdprijs: een ballonvaart!

De werelrecordpoging begint om 10.30, waarbij wordt verwacht dat na 12 uur spelen nog ongeveer 100 spelers aan het dammen zullen zijn. Normaliter zal de laatste partij eindigen om 6.30 in de ochtend van 7 november. Voor spelers die niet op zondag mogen spelen, maar ook voor jeugdspelers en mensen die perse voor het vallen van de nacht naar huis moeten, zoekt de organisatie naar praktische oplossingen om het ook voor deze spelers mogelijk te maken om deel te nemen. Het versneld uitspelen van een partij lijkt hierbij de meest geschikte optie. Overigens verwacht de organisatie in het algemeen wel enige flexibiliteit en realiteit bij de spelers: niet iedereen zal in de avond nog bezig zijn.

Deelname aan dit evenement is gratis. Daarnaast biedt de organisatie de deelnemers een aantal consumpties aan en de mogelijkheid voor een zachte prijs deel te nemen aan een warm buffet. Aangezien de opbrengst van het evenement ten goede komt aan het goede doel, hopen wij op begrip van de deelnemers dat de organisatie de catering niet volledig gratis kan verzorgen.

In de dagen die volgen zal de website verder worden uitgebreid met de nevenactiviteiten, de beschikbare prijzen en aandenkens, de sponsoren, de geschiedenis van dit evenement en een uitgebreide profielschets van simultaangever Jos Stokkel.

Website wereldrecordpoging simultaandammen Jos Stokkel