Wopke de Vries

vrieswopkede.jpgWopke de Vries

Wopke is de huidige kampioen van
Nederland bij de welpen. Als eerste
jaars pupil wordt hij dit jaar kampi
oen van Friesland met de formidabe
le score van 17 uit 9. In zijn woon
plaats Drachten doet hij vervolgens
wat er van hem verwacht wordt en
kwalificeert zich voor deze finale.
Hij behaalt evenveel punten als Bert
Aalberts, maar door een lager WP
wordt Wopke naar de vierde plaats
verwezen.