Damvereniging VBI 3 bijna gedegradeerd

door Remco

Acht Januari speelde het derde van Huissen wederom een cruciale wedstrijd om lijfsbehoud. De doelstelling was simpel: winnen! Helaas lukte dit niet. De tegenstander was gewoon beter en won met 12-8. Theoretisch gezien zijn we nog niet officieel gedegradeerd, maar er moet wel een wonder gebeuren willen we dit voorkomen. Zo zullen de nummers een en drie bijvoorbeeld verslagen moeten worden.

Van tevoren was er met dit scenario rekening gehouden, maar toch voelt het voor de leden van VBI 3 kl*te. Ik heb om deze reden ook geen zin om lang aan deze dag terug te denken dus wordt het een kort verslag.

We kwamen wel goed uit de startblokken. Remco Vredenberg won zijn partij relatief makkelijk. Hij viel de voorpost van zijn tegenstander (Geb Kos 1110), aan  via een zogeheten aanval in de rug en won zo een schijf. Zijn voorbeeld werd niet goed opgevolgd door Gerard Boogaars. Gerard speelde niet op zijn normale niveau. Hij speelde erg passief en verloor van Henri Beverdam (950).

Richard Kempen had wel een goede partij tegen Dick Halma maar verloor knullig. Richard is een jeugdspeler. Bij jeugdspelers gaat het niet om het resultaat maar om de motivatie en de wil om zich te willen ontwikkelen. Deze twee punten zagen we bij deze partij erg goed terug. Allereerst was er een heel spannend speltype en de baalreactie van Richard na de partij liet zien dat hij in ieder geval zijn best gedaan heeft. Dat hij toch verloren heeft is hieraan ondergeschikt. Vanaf hier wil ik daarom ook zeggen: “Komaan Richard, komt het niet nu dan gewoon volgend seizoen”!

Hierop volgde helaas weer een nederlaag. Wel een nederlaag die te accepteren was. Henk Kemperman boekte een nul tegen Paul Olde Hanhof (1201). Een gewoon erg goede speler. Henk hield het nog even uit en behaalde nog een eindspel met een vier om twee, waar beiden een dam hadden. Maar het was tevergeefs en het verloor door (hoe ook anders) een vangstelling.
Theo Willemsen had deze wedstrijd weer geen geluk met de loting. Hij trof niemand anders dan Gerrit Boom (1380). Een speler die qua rating in het eerste van VBI zou spelen. Theo speelde niet onaardig, maar verloor het overzicht in een moeilijke stand. Uiteindelijk zorgde een zetje voor de genadeklap.

Vervolgens was het Jo ten Westeneind die de vrede tekende met Ton Smeenk (950). Jo leek beter te staan omdat hij kon drukken en dreigen met doorbraak op de lange vleugel van zijn tegenstander. Jammer genoeg lukte dit plan niet helemaal en werd het remise. Dan Jan Bouwmeister vs. Hans Beverdam (1049). Na een klassieke opening had Jan te weinig controle over 24. Het leek dat hij zich kon redden, maar op de lange termijn kostte hem dit toch de kop. Wel gezegd moet worden dat zijn tegenstander dit goed en scherp uitspeelde.

Onze sterspeler Willem Hoek had een mooie partij. Het had een modelpartij kunnen zijn met het thematische actieve randschijfspel. In de opening verkoos Willem weer mooi de aanval. Na een aantal zetten nam hij de kans waar om naar veld 15 te ruilen en vervolgens het centrum in zijn totaliteit over te nemen. Dit zorgde ervoor dat zijn opponent Frank Janssen (oud-Huissenaar) geen poot meer had om op te staan en dus verloor.
Jacob Reiffers speelde tegen Hans Luchies (944). Het werd een mooi gevecht. Na een lange werd partij werd remise afgeproken. Voor een mij een te moeilijke stand om een goed oordeel over te geven. Als laatste was Lotte uit. Lotte speelde heel erg goed. Ze nam vrij snel een flankaanval en later pakte ze ook alle velden die bij dit speltype horen. Haar tegenstander heeft de hele wedstrijd onder druk gestaan en kon niks anders dan opgeven. Toch deed hij dit niet en speelde door tot het bittere eind. Waar hij om vier uur al een schijf achterstond ging hij door tot hij een dam en twee schijven minder en verloor uiteindelijk op de klok. Dit neemt niet weg dat ieder van VBI 3 met veel bewondering naar het spel van Lotte heeft gekeken. Het goede spel kon die einduitslag helaas niet ten positieve beïnvloeden. De einduitslag zou eindigen op 12-8.