Dankzij Max

Een standbeeld voor een damproblemist? Is dat niet te veel eer? Het moge duidelijk zijn: Max Douwes heeft het borstbeeld dat in zijn geboortedorp Klijndijk (gem. Odoorn) is opgericht niet te danken aan zijn uitzonderlijke prestaties op damgebied. Toch liet men dat aspect niet ongenoemd. Op de onderste van de twee plaquettes staat onder andere vermeld ”Damproblemist met rubrieken in diverse kranten” en “1992: Maître International Problémiste Honoris Causa”.

En het is niet toevallig dat de ondergrond van het beeld bestaat uit een dambord. De meeste van u zullen  inmiddels wel weten dat Max Douwes de regisseur was van de immens populaire televisieserie “Stiefbeen en Zoon”. Tevoren had hij zich onderscheiden als schrijver van de radiohoorspelserie over Mans Toerelier (uitgezonden door Omroep Noord). Hij was een groot promotor van de Drents-Saksische taal – geen dialect- zei Max nadrukkelijk. Max Douwes vertaalde het Nieuwe Testament van de Bijbel in zijn eigen streektaal.

Na zijn dood in 1998 kwam de damnalatenschap in mijn handen terecht. Ik heb toen drie boekjes met zijn problemen uitgegeven onder de titels: Maximaal 90/91, Maximaal 92/93 en Maximaal 94/98. Daarin werden de vermeldenswaardige problemen van Max uit de betreffende jaren geplaatst. Toen heb ik zijn problemen een paar jaar laten liggen, vooral omdat het vooruitzicht van het maken van nog veel boekjes (zoals ik met de problemen van Jan Scheijen had gedaan) me niet erg aanlokkelijk leek. Naderhand ben ik opnieuw, en nu bijna dagelijks, bezig geweest met de problemen van Max uit voorafgaande jaren. Mijn idee dat dit werk grotendeels gepubliceerd zou zijn, bleek niet juist.  Alle goedgekeurde problemen stuur ik nu eerst naar archivaris Wim de Zwart en als die geen voorgangers vindt, neem ik ze op in een database, die zal worden toegevoegd aan de verzameling waaraan momenteel hard wordt gewerkt, o.a. door Arne van Mourik en Klaas Bor. Die verzameling is grotendeels gebaseerd op de noeste arbeid van Wim de Zwart, maar uitdrukkelijk losgekoppeld van diens bestanden.

Max houdt mij op drie manieren bezig. Allereerst leg ik zijn eigen correcte en vermeldenswaardige problemen vast. Met Truus controleer ik de producten op bijoplosbaarheid en andere feilen. In overleg met zijn vrouw heb ik afgesproken dat ik alle problemen die ik niet goed genoeg vind, zal verwijderen.

Het gebeurt regelmatig dat ik een probleem van Max verbeter, maar dat er nog zoveel herkenbaars van hem (maar ook van mij) inzit, dat er gesproken kan worden van een samenwerkingsprobleem. Max vertelde mij indertijd, dat hij moeilijk met anderen tot samenwerking kon komen, maar het lukt nu uitstekend.

Max ontdekte heel veel nieuwe motieven en prachtige slagsystemen. In mijn eigen werk laat ik me dikwijls door zijn ideeën inspireren. Bij veel van mijn problemen kan ik vermelden: motief Max Douwes, of idee van Max.

Op drie verschillende sites plaats ik rubrieken over damproblematiek. Als afsluiting van het jaar 2010 maak ik een drieluik over (en n.a.v.) Max Douwes.

Op de site van de PLDB (www.pldb.nl) vindt u problemen van Max zelf, onder de titel “Van Max”. Wilt u de samenwerkingsproducten bekijken, dan moet u inloggen op de site van de Arnhemse damclub CTD (www.damclubctd.nl) en zoeken naar de rubriek “Met Max”.
Tenslotte toon ik op de site van de Huissense damvereniging VBI (www.dvvbi.nl) onder de titel “Dankzij Max” een aantal problemen die ik maakte n.a.v. het werk van Max Douwes.
Vanaf dit punt scheiden de wegen.

Lees het artikel ‘Dankzij Max’ (pdf)