De ouders van Martijn van IJzendoorn

door Leen de Rooij

Anders dan bij de meeste kinderen het geval is, heeft Martijn van IJzendoorn het dammen niet van zijn ouders geleerd. Martijn is via de school met het spel in aanraking gekomen. Toch is moeder Nalinie verzot op het spel. Zij is uit Suriname afkomstig en in haar ouderlijk huis werd veel gedamd. Vader Dick is de zwakste dammer in huize Van IJzendoorn, maar hij heeft inmiddels veel bijgeleerd. Het blijft niet alleen bij schijven tellen, maar de ouders kunnen de positie van hun zoon al aardig beoordelen.
070504ouders.gif

Martijn is lid van VELO in Wateringen. Daar speelt hij mee met de seniorencompetitie. Het wordt maandagavond soms wel laat, maar de ouders Nalinie en Dick hebben daar geen problemen mee, want ‘Martijn is toch een avondmens’. Aanvankelijk damde Martijn thuis ook met zijn ouders, maar na een half jaar vond hij daar niet veel meer aan. Wel speelt hij regelmatig met zijn oudere broer, die ook op de damclub zit.

De ouders zijn erg bij het spel betrokken. Deze week wijken ze niet van de zijde van hun zoon en vorig jaar zijn ze mee geweest naar het Europees kampioenschap in Tallinn. Ze hopen dat Martijn zich dit jaar ook plaatst, want een reisje naar Sint Petersburg zien ze wel zitten.
De ouders vinden het belangrijk dat hun zoon ook een lichamelijke sport beoefent. Hij zit op voetbal, maar als er belangenverstrengeling dreigt, gaat het dammen toch voor. Op school kan Martijn uitstekend meekomen, dus zijn ouders verwachten in de toekomst geen problemen met de studie. 070504martijn.gifWel moeten ze Martijn regelmatig afremmen, want hij gaat met een damboek naar bed en hij staat er mee op. Damboeken bestuderen vindt hij belangrijker dan andere boeken lezen.
Als belangrijkste karaktereigenschap die belangrijk is bij het dammen, noemen Martijns ouders zijn vermogen om zich sterk te concentreren. Hij heeft de exacte instelling van beide ouders geërfd en Martijn heeft inmiddels geleerd om met tegenslagen om te gaan. Als Martijn zo goed gaat dammen dat hij later beroepsdammer wil worden, zullen zijn ouders hem er niet van weerhouden. Wel zal Nalinie hem erop wijzen dat er met dammen ‘geen droog brood te verdienen is’.
In het welpenkampioenschap dat later dit jaar wordt gehouden, maakt Martijn volgens zijn ouders een goede kans, maar dan moet hij wel afrekenen met Jannes Kromhout, die niet alleen zijn concurrent, maar ook zijn vriend is. En zo hoort dat in de damsport.