Jo en Henk 60 jaar lid

Op de tussentijdse ledenvergadering van Damvereniging VBI werden twee jubilarissen in het zonnetje gezet: Jo ten Westeneind en Henk Kemperman krgen een speciale oorkonde van de KNDB omdat ze dit 60 jaar (!) onafgebroken lid waren van de KNDB en Damvereniging VBI.