Joris Ketelaars

ketelaarsjoris.jpgJoris Ketelaars

Als derdejaars pupil benut Joris zijn
laatste kans om de finale te halen.
Vorig jaar moest hij in de halve fina
le nog genoegen nemen met een zes
de plek. Dit jaar wordt hij kampioen
van Utrecht en is vervolgens de bes
te in Bunschoten. Met de indrukwek
kende score van 13 uit 7 laat hij num
mer twee en provinciegenoot Rutger
Oskam maar liefst drie punten ach
ter zich.