Piet Levels Lid in de Orde van Oranje Nassau

Piet Levels ontvangt koninklijke onderscheiding
060430lintjepclevels.gif
Piet Levels toont zijn ‘lintje’.

060430pietlevelsmetkleinzoon.gif
De trotse grootvader met zijn kleinzoon.

Piet Levels kreeg vrijdag 28 april van burgemeester Rob Persoon van de gemeente Lingewaard het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Piet kreeg deze koninklijke onderscheiding vanwege zijn enorme verdiensten voor de damsport. De burgemeester gaf een opsomming van de vele damactiviteiten:

Activiteit 1
Lid Damvereniging Huissen en Koninklijke Nederlandse Dam Bond

De heer Levels is sinds ruim 55 jaar lid van damvereniging Heijting Huissen (voorheen damvereniging Huissen). Zoals hierna zal blijken heeft hij in die jaren niet alleen het spel beoefend, maar een groot aantal andere activiteiten ontwikkeld.

Activiteit 2
Speler eerste tiental DV Huissen

De heer Levels begon zijn activiteiten als speler. Hij was een zeer verdienstelijke speler die van 1958 tot 1968 deel uitmaakte van het eerste team van DV Huissen. In die periode droeg hij onder meer twee maal bij tot het behalen van het landskampioenschap.

Activiteit 3
Auteur en financier boeken over dammen. Hoofdredacteur Bondsorgaan KNDB

De heer Levels is bekend als auteur van een achttal boeken over dammen. In de periode 1980-1995 schreef hij, soms samen met een andere auteur, een vijftal boeken over de theorie van het dammen. Ook schreef hij toen een tweetal jubileumboeken, een voor de Gelderse Dambond en een voor Damclub Lent. In 2003-2004 schreef hij Symfonie van Damfragmenten, een zeer complete geschiedenis over damvereniging Heijting Huissen naar aanleiding van het zeventigjarig jubileum van de vereniging.

Hij financierde het laatstgenoemde boek geheel zelf, evenals enkele van zijn overige boeken.

Hij was in de jaren zeventig en negentig ook enige tijd hoofdredacteur van het bondsorgaan ‘Het Damspel’van de Koninklijke Nederlandse Dam Bond.

Activiteit 4
Organisator Nationale en Internationale toernooien

De heer Levels was in de periode 1972-2004 medeorganisator van een groot aantal internationale en nationale damtoernooien. Genoemd kunnen worden: 5 Suikerdamtoernooien te Amsterdam, 3 Volmactoernooien te Utrecht en een onbekend aantal Heijting damtoernooien te Huissen. Hij maakte ook deel uit van de organisatie bij het Nationaal Kampioenschap senioren te Huissen in 1984, 1994, 1999 en 2004.

Activiteit 5
Scout topspelers voor het eerste team van DV Huissen.

De heer Levels was in de periode 1960 tot 2000 actief als scout bij het werven van topspelers voor het eerste team.van DV Huissen. Onder anderen betrof dit Baba Sy, Raymond Saint Fort, Jan Edink, Alexander Baljakin, Jos Stokkel, Rob Clerc en Johan Krajenbrink.

Activiteit 6
Bestuurder DV Huissen en KNDB

De heer Levels vervulde een aantal bestuurslidmaatschappen. Al in de periode vanaf 1949 was hij lid van het jeugdbestuur van DV Huissen. In de periode 1970-1973 was hij bestuurslid van DV Huissen. Van 1974 tot 1977 was hij bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Dambond. Zijn portefeuille was jeugdzaken.

Activiteit 7
Docent opleidingen KNDB, jeugdtrainer

De heer Levels was sinds ongeveer 1970 tot 2003 actief als docent bij de opleiding voor damleiders en als jeugdtrainer bij diverse verenigingen, waaronder ook DV Heijting Huissen. Hij stelde daarvoor trainingsmateriaal samen.

Activiteit 8
Promotor damsport Over-Betuwe

De heer Levels was niet alleen in Huissen actief. Hij droeg sinds de jaren zeventig bij aan het verbreiden van de damsport in de Over-Betuwe. Hij verleende actieve steun aan de organisatie van de vereniging DC Lent (1975-1990) en hij trainde onder meer spelers in Doornenburg, Elden en Driel.

Activiteit 9
Sponsor

De heer Levels is sinds 1970 een vaste sponsor van DV Heijting Huissen. Uiteraard is het exacte bedrag daarvan niet bekend, maar feit is, dat hij tot heden toe vrijwel jaarlijks bijdroeg aan het financieren van tal van activiteiten. Daarbij lag de nadruk op het werven van topspelers voor de vereniging, financiële ondersteuning van de jeugdafdeling en het uitgeven van damboeken.