Piet Levels overleden

Het overlijden van onze damvriend

pietlevels.gifPiet Levels

heeft ons diep getroffen.

Piet trad in 1949 toe tot onze vereniging. In hem verliezen wij een man die zich tientallen jaren onbaatzuchtig heeft ingezet voor het belang van de damsport en voor onze vereniging in het bijzonder. Hij was bestuurder, organisator van evenementen, jeugdtrainer, speler, auteur van damboeken, scout van spelers voor het eerste team en sponsor. Zijn laatste boekwerk "Symfonie van Damfragmenten" bracht de historie van onze vereniging op onnavolgbare wijze in beeld.

Wij wensen Lenie en zijn kinderen en kleinkinderen de kracht om dit immense verlies een plaats te geven in hun eigen leven.

Namens het bestuur en de leden van Damvereniging VBI te Huissen,
Joop Hendriksen, voorzitter