Erelid Jan Bouwmeister overleden

Het bericht over het overlijden van Jan Bouwmeister heeft ons diep getroffen. Hoewel wij wisten dat hij ongeneeslijk ziek was kwam de uiteindelijke mededeling toch als een schok bij ons allen.

Jan was sinds 1951 lid van onze vereniging. Hij heeft in de loop der jaren enorm veel betekend. Zijn inzet en kunde op organisatorisch vlak bracht hij jarenlang in bij belangrijke evenementen.

In de periode begin jaren ‘70- tot midden ’90 was hij altijd betrokken bij de organisatie van het Heijtings Damtoernooi en daarnaast bij diverse Nederlandse Kampioenschappen.

Hij vervulde tal van functies in de vereniging, zoals bestuurslid en wedstrijdleider. Hij was ook enige tijd  voorzitter.

Voor al deze verdiensten werd Jan door de ledenvergadering benoemd tot erelid van de vereniging. Hij ontving ook hert Erediploma van de KNDB voor zijn verdiensten voor de Nederlandse damwereld.

Ook was Jan een actief speler. Hij richtte zich daarbij vooral op de recreatieve kant van het spel, maar viel ook eens in het eerste team in.

Namens onze damvereniging was hij jarenlang lid van het bestuur van ’t Koelhuis, waarin hij onder meer de functie van penningmeester vervulde. Daarvoor hij benoemd werd tot Lid in de orde van Oranje Nassau.

Jan overleed op 85-jarige leeftijd. Wij zullen hem missen en wensen Dory , de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden van Damvereniging VBI